Procedura functionala de solutionare a reclamatiilor si solicitarilorclientilor Soft-Tech SRL

 

        Soft-Tech S.R.L. va pune la dispoziţia clientilor sai următoarele modalităţi de preluare si solutionare a reclamatiilor si solicitarilorformulate de catre acestia:

 

        Sesizarile dumneavoastra vor fi preluate, inregistrate si inaintate catre departamentele competente din cadrul companiei. Reprezentatii acestor departamente se vor asigura de o solutionare in conformitate cu termenele contractualesi prevederile legale, termenul maxim de solutionare a reclamatiei/solicitarii fiind de 30 de zile de la inregistrarea acesteia.Rezultatul demersurilor efectuate va fi comunicat clientului prin intermediul datelor de contact comunicate (e-mail, telefon)Soft-tech S.R.L.,intr-untermen de maxim 7 zile de la solutionarea reclamatiei/solicitarii ce decurg din relatiile contractuale cu societatea noastra. Pentru cazuri excepţionale(lucrări de dezvoltare reţea, reorientari de echipamente, verificări complexe, implicarea unor terţe persoane sau organizaţii în rezolvare etc.) Pentru rezilierea unui contract incheiat cu Soft-Tech S.R.L. se vor respecta termenele si prevederile cuprinse in contract. Orice neînţelegere privind reclamaţia va fi rezolvată amiabil. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, clientul poate adresa o plângere către ANCOM (detalii de contact se gasesc pe site-ul http://www.ancom.org.ro) sau poate formula o acţiune în faţa instanţelor judecătoreşti competente.